Mr. Narayan Koirala

Mr. Narayan Koirala

President

Mr. Damu Adhikari

Mr. Damu Adhikari

Immediate Past President

Mr. Pawan K. Prajapati

Mr. Pawan K. Prajapati

Senior Vice-President

Mr. Gokarna Karki

Mr. Gokarna Karki

Vice-President (Industry)

Mr. Arjun Pokhrel

Mr. Arjun Pokhrel

Vice-President (Commerce)

Mr. Surendra Man Bijukhche

Mr. Surendra Man Bijukhche

Secretary General

Mr. Balaram Acharya

Mr. Balaram Acharya

Treasurer

Mr. Keshav Bahadur Khatri

Mr. Keshav Bahadur Khatri

Joint Secretary General

Ms. Shobha Gautam

Ms. Shobha Gautam

Executive Member

Mr. Devendra K.C.

Mr. Devendra K.C.

Executive Member

Ms. Kumari Muna Banstola

Ms. Kumari Muna Banstola

Executive Member

Mr. Uttam Man Buddhacharya

Mr. Uttam Man Buddhacharya

Executive Member

Mr. Sudip Pradhananga

Mr. Sudip Pradhananga

Executive Member

Mr. Hari Raj Panta

Mr. Hari Raj Panta

Executive Member

Mr. Bharat K.C.

Mr. Bharat K.C.

Executive Member

Mr. Dinesh Chandra Bastola

Mr. Dinesh Chandra Bastola

Executive Member

Mr. Sudan Bahadur Koirala

Mr. Sudan Bahadur Koirala

Executive Member

Ms. Pabitra Devi Gurung

Ms. Pabitra Devi Gurung

Executive Member

Mr. Harka Bahadur Adhikari

Mr. Harka Bahadur Adhikari

Executive Member (Corporate)

Mr. Harihar Sapkota

Mr. Harihar Sapkota

Executive Member (Corporate)

Mr. Balakrishna Koirala

Mr. Balakrishna Koirala

Executive Member (Commodity)

Mr. Rajan Gongaju

Mr. Rajan Gongaju

Executive Member (Commodity)

Mr. Hari Prasad Pandey

Mr. Hari Prasad Pandey

Executive Member (Commodity) Nominated

Mr. Kush Karki

Mr. Kush Karki

Executive Member (Commodity) Nominated

Mr. Hiramani Pandit

Mr. Hiramani Pandit

Executive Member (Industry)

Mr. Naresh Bhattarai

Mr. Naresh Bhattarai

Executive Member (Nominated)

Mr. Manoj Kumar Shrestha

Mr. Manoj Kumar Shrestha

Executive Member (Nominated)

Mr. Yamanath Timilsina

Mr. Yamanath Timilsina

Executive Member (Nominated)

Mr. Pradip Rajbhandari

Mr. Pradip Rajbhandari

Executive Member (Nominated)