Mr. Shekhar Bahadur Adhikari

Mr. Shekhar Bahadur Adhikari

Assistant Director

Secretariat Chief

Mr. Basudev Mishra

Mr. Basudev Mishra

Information Officer

Mr. Sunil Chhetri

Mr. Sunil Chhetri

Account Officer

Ms. Anita Acharya

Ms. Anita Acharya

Receptionist

Mr. Tikaram Subedi

Mr. Tikaram Subedi

Office Assistant

Mr. Rajaram Ghimire

Mr. Rajaram Ghimire

Office Assistant

Ms. Laxmi Paudel

Ms. Laxmi Paudel

Office Assistant

Ms. Saraswoti Jalahari

Ms. Saraswoti Jalahari

Office Helper

Mr. Surya Pariyar

Mr. Surya Pariyar

Officer Helper

Know more about Federation of National Chamber of Commerce & Industries

Click Here